Menu Zavřeno

Tréninky od 19.5.2021

Od 19.5.2021 začínáme s dětskými tréninky i na hale, ale bohužel ve velmi omezené míře 9 hráčů + trenér. Všichni musí při příchodu (u vchodu do vestibulu) odevzdat Čestně prohlášení nebo výsledek testu trenérovi.

Dospělí začínají trénovat od pondělí 24.5.2021, kde je předpoklad rozvonění na 20 osob na sportovišti. Při vstupu bude potřeba odevzdat Čestné prohlášení nebo výsledek testu vrátnému a to z důvodu evidence.

Jak budou probíhat dětské tréninky tento týden:

  1. Všichni se sejdeme venku před vchodem do vestibulu a se zakrytými dýchacími cestami – rouška
  2. Děti odevzdají trenérovi Čestná prohlášení nebo výsledky testů – bez toho se děti nemohou zúčastnit tréninku v hale.
  3. Po té budou děti rozděleny do skupin, kdy jedna skupina bude trénovat 45 minut badminton na hale a druhá skupina bude trénovat 45 min venku – poté se vymění.
  4. Až do tréninku přímo na hřišti musí mít děti zakryté dýchací cesty. Během tréninku již sportují bez roušek.

Jak budou vypadat tréninky od pondělí 24.5.2021 vás budeme včas informovat na oddílových stránkách.