Menu Zavřeno

Opatření COVID-19

Tréninky budou zatím i nadále pokračovat, ale prosíme všechny rodiče, aby dodržovali zákaz vstupu dle rozhodnutí VV T.J. Sokola České Budějovice a nařízení našeho klubu.

V případě nových informací a nařízení vás budeme informovat.